Projekty unijne

Rozwój naszej firmy wsparty został realizacją szeregu projektów unijnych

RPOP.01.01.00-16-0010/17 » Stworzenie innowacyjnego systemu eksperckiego do probabilistycznej oceny stabilności emulsji kosmetycznych wraz z doposażeniem działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu

Przedsiębiorstwo N Cosmetics zrealizowało projekt pt. "Stworzenie innowacyjnego systemu eksperckiego do probabilistycznej oceny stabilności emulsji kosmetycznych wraz z doposażeniem działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu". Został on realizowany w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu było stworzenie możliwości zaistnienia na rynku globalnym dzięki wykorzystaniu unikalnych doświadczeń firmy z zakresu chemii kosmetycznej i informatyki oraz nowych możliwości doposażonego i rozwiniętego działu B+R.
Wartość projektu wyniosła 921 358,79 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 514 918,95 zł.
Realizacja projektu rozpoczęła się 01.11.2017 r. i zakończyła 31.10.2019 r.
Opolskie dla Rodziny
Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rrzeczpospolita Polska | Opolskie Kwitnące | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego