3 77 547 48 48  Cpn.-pt. 08:00 - 15:00  1 sales@ncosmetics.com
  • polski
  • english
  • Fundusze Europejskie Program Regionalny | Opolskie Kwitnące | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty unijne

RPOP.01.01.00-16-0010/17 » Stworzenie innowacyjnego systemu eksperckiego do probabilistycznej oceny stabilności emulsji kosmetycznych wraz z doposażeniem działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu

Przedsiębiorstwo N Cosmetics realizuje projekt pt. "Stworzenie innowacyjnego systemu eksperckiego do probabilistycznej oceny stabilności emulsji kosmetycznych wraz z doposażeniem działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu". Jest on realizowany w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Celem projektu jest stworzenie możliwości zaistnienia na rynku globalnym dzięki wykorzystaniu unikalnych doświadczeń firmy z zakresu chemii kosmetycznej i informatyki oraz nowych możliwości doposażonego i rozwiniętego działu B+R.
 

Wartość projektu wynosi 921 358,79 zł, z czego dofinansowanie z UE to 514 918,95 zł.
 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.11.2017 r. i będzie trwać do 31.10.2019 r.
 
 
 

Opolskie dla Rodziny

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rrzeczpospolita Polska | Opolskie Kwitnące | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


RPOP.01.01.00-16-006/16 » Doposażenie działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnego systemu kosmetyków działających w zgodzie z cyklem biologicznym skóry

Przedsiębiorstwo N Cosmetics realizuje projekt pt. "Doposażenie działu B+R firmy N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnego systemu kosmetyków działających w zgodzie z cyklem biologicznym skóry". Jest on realizowany w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Celem projektu jest rozbudowa działu B+R oraz opracowanie innowacyjnych technologii we współpracy z jednostką badawczą i przygotowanie do wprowadzenia tej innowacji na rynek.
 

Wartość projektu wynosi 1 420 142,03 zł, z czego dofinansowanie z UE to 839 168,40 zł.
 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2016 r. i będzie trwać do 31.08.2018 r.
 
 
 

RPOP.02.04.00-16-016/15 » Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu

Przedsiębiorstwo N Cosmetics realizuje projekt pt. "Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska w Opolu". Jest on realizowany w ramach działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa N Cosmetics w branży chemii specjalistycznej (kosmetycznej) poprzez nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z kontahentami z zagranicy, internacjonalizacje oferty oraz zwiększenie poziomu eksportu przediębiorstwa.
 

Wartość projektu wynosi 471 786,00 zł netto, z czego dofinansowanie z UE to 301 943,04 zł.
 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.04.2016 r. i będzie trwać do 31.03.2018 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Opolskie Kwitnące | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego